Onderzoek naar langdurige stressfactoren bij huisartsen

Movir constateerde een toename van burn-outklachten bij met name vrouwelijke en jonge huisartsen. Dit was aanleiding om een onderzoek onder huisartsen te starten. Doel: meer inzicht krijgen in factoren die stress veroorzaken en aanknopingspunten vinden om arbeidsongeschiktheid te voorkomen.

In samenwerking met LSJ Medisch Projectbureau is een enquête opgesteld, die is verzonden aan 3.000 huisartsen in Nederland. Met een respons van 20% kan gezegd worden dat het onderwerp de beroepsgroep heeft geraakt.

Op 1 november 2012 werden de resultaten van dit onderzoek openbaar gemaakt tijdens een huisartsencongres in Rotterdam. Er was vervolgens veel aandacht voor het onderzoek vanuit de landelijke pers. Ga naar de perspagina.


DOWNLOAD HET VOLLEDIGE RAPPORTWilt u een papieren versie van het rapport ontvangen? Mail dan een verzoek met uw adresgegevens naar preventie@movir.nl


Een greep uit de resultaten:


  • Ruim 70% van de huisartsen heeft signalen van overspannenheid bij zichzelf geconstateerd.
  • Meer dan 80% van de huisartsen heeft signalen van overspannenheid of burn-out geconstateerd bij collega huisartsen.
  • Bijna 15% van de huisartsen zegt weleens overspannen of burn-out te zijn geweest.
  • Met de stelling ‘het onderwerp burn-out is onder huisartsen moeilijk bespreekbaar’ is ruim de helft van de huisartsen het eens of zeer eens.
  • In de onderzochte groep huisartsen zien we vooral belemmeringen om stresssignalen goed te interpreteren en hierop adequate actie te ondernemen.* De werkdruk neemt toe bij een toename van de werkweek.
  • Gemiddeld werken huisartsen 4 dagen per week. Slechts een derde van de huisartsen werkt fulltime.

Hebt u vragen of wilt u meer weten over dit onderzoek? Bel ons dan via 030 607 87 00 of stuur een e-mail naar preventie@movir.nl

Hebt u een hulpvraag of de behoefte om verder te praten? Neem dan contact op met Elestia via 0800 22 44 228.
Onze verzekerden en hun inwonende gezinsleden kunnen anoniem en kosteloos gebruikmaken van de diensten van Elestia, tot zes face-to-facegesprekken per jaar.