Zeker tot uw pensioen spelregels

Actievoorwaarden Zeker tot uw pensioen!

  • Tijdens de actie Zeker tot uw pensioen! hebben aangeschreven verzekerden de mogelijkheid om op basis van enkele gezondheidsvragen de de eindleeftijdDe leeftijd tot wanneer u zich verzekert. Meestal sluit deze leeftijd aan op uw pensioenleeftijd. Hoe hoger uw eindleeftijd, hoe hoger uw premie. van hun aov te verhogen, mits de verzekerde sinds 1 oktober 2015 tot aan de ingangsdatum van de risicoverhoging minder dan 10 dagen niet heeft gewerkt door ziekte, aandoening, ongeval of lichamelijke en/of psychische beperkingen (zwangerschap uitgezonderd). De actie loopt tot en met 1 juli 2016. Ontvangt Movir uw aanvraag voor het verhogen van de eindleeftijdDe leeftijd tot wanneer u zich verzekert. Meestal sluit deze leeftijd aan op uw pensioenleeftijd. Hoe hoger uw eindleeftijd, hoe hoger uw premie. na deze datum, dan gelden de gebruikelijke acceptatievoorwaarden.
  • Alléén antwoordformulieren (schriftelijk of via de actiesite) die volledig zijn ingevuld en ondertekend worden in behandeling genomen.
  • De gekozen eindleeftijdDe leeftijd tot wanneer u zich verzekert. Meestal sluit deze leeftijd aan op uw pensioenleeftijd. Hoe hoger uw eindleeftijd, hoe hoger uw premie. op de Langlopende verzekering is de maximale eindleeftijdDe leeftijd tot wanneer u zich verzekert. Meestal sluit deze leeftijd aan op uw pensioenleeftijd. Hoe hoger uw eindleeftijd, hoe hoger uw premie. die gekozen kan worden voor eventuele andere polissen.
  • Ingangsdatum van de verhoogde eindleeftijdDe leeftijd tot wanneer u zich verzekert. Meestal sluit deze leeftijd aan op uw pensioenleeftijd. Hoe hoger uw eindleeftijd, hoe hoger uw premie. is gelijk aan de datum waarop de aanvraag medisch geaccepteerd is door Movir. Als de aanvraag kan volstaan met het beantwoorden van enkele gezondheidsvragen door de verzekerde én deze door Movir wordt geaccepteerd, dan is de ingangsdatum gelijk aan de datum waarop Movir de aanvraag voor verhogen eindleeftijdDe leeftijd tot wanneer u zich verzekert. Meestal sluit deze leeftijd aan op uw pensioenleeftijd. Hoe hoger uw eindleeftijd, hoe hoger uw premie. ontvangt.
  • Heeft Movir in het verleden een verzoek tot verhoging van het verzekerde risico om medische redenen afgewezen, beperkende voorwaarden of een premietoeslag voorgesteld? Dan kan Movir aanvullende medische waarborgen vragen of het verzoek tot verhoging van de eindleeftijdDe leeftijd tot wanneer u zich verzekert. Meestal sluit deze leeftijd aan op uw pensioenleeftijd. Hoe hoger uw eindleeftijd, hoe hoger uw premie. afwijzen.
  • Lopende starterskorting, arrangementskorting en/of beroepsorganisatiekorting gelden ook voor de verhoogde eindleeftijdDe leeftijd tot wanneer u zich verzekert. Meestal sluit deze leeftijd aan op uw pensioenleeftijd. Hoe hoger uw eindleeftijd, hoe hoger uw premie. .
  • De opslagen of beperkende voorwaarden en andere clausules op de lopende polis(sen) zijn ook van toepassing op de risicoverhoging. Een beperkende voorwaarde geldt in zijn geheel voor de periode dat de verzekering wordt verlengd.
  • Geniet de verzekeringnemer momenteel premievrijstelling vanwege het bereiken van de eindleeftijdDe leeftijd tot wanneer u zich verzekert. Meestal sluit deze leeftijd aan op uw pensioenleeftijd. Hoe hoger uw eindleeftijd, hoe hoger uw premie. en vraagt hij een hogere eindleeftijdDe leeftijd tot wanneer u zich verzekert. Meestal sluit deze leeftijd aan op uw pensioenleeftijd. Hoe hoger uw eindleeftijd, hoe hoger uw premie. aan? Dan maken we deze premievrijstelling met terugwerkende kracht ongedaan en brengen wij alsnog premie in rekening. De verzekeringnemer ontvangt van Movir een premievoorstel. Na akkoord van dit voorstel, dan brengen wij de premie in rekening en voeren we de wijziging van de eindleeftijdDe leeftijd tot wanneer u zich verzekert. Meestal sluit deze leeftijd aan op uw pensioenleeftijd. Hoe hoger uw eindleeftijd, hoe hoger uw premie. door. De verzekeringnemer ontvangt daarna een acceptgiro voor het betalen van de premie of de premie wordt automatisch geïncasseerd.
  • Als verzekerde in de afgelopen vijf jaar een verhoging heeft aangevraagd en Movir deze niet heeft geaccepteerd, dan kan de verzekerde niet deelnemen aan deze actie.