Vragen over arrangementskorting

Hebben medisch specialisten in dienstverband van een MSB ook recht op arrangementskorting?

Ja, alle medisch specialisten die lid zijn van het MSB komen hiervoor in aanmerking. Dus ook de medisch specialisten in dienstverband.

Kan Arrangementskorting ook met terugwerkende kracht gegeven worden?

De Arrangementskorting gaat in vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de ondertekening van het MSB Arrangement plaatsvindt.
Bent u lid van het MSB en bij Movir verzekerd, maar bent u vergeten uw lidmaatschap aan Movir kenbaar te maken? Wij kennen de arrangementkorting toe met terugwerkende kracht tot januari van het jaar dat u uw lidmaatschap aan ons kenbaar maakt.