Zwangerschapsregeling

Vrouwen kunnen de financiële beperkingen rondom een bevalling als een drempel ervaren. Wij willen hen hierin graag tegemoetkomen. Daarom bieden wij op onze langlopende aov’s een zwangerschapsregeling, met uitzondering van de loondienstverzekeringen.

Voor medisch en zakelijk professionals:

U hebt recht op een zwangerschapsuitkering als:

  • de uitgerekende bevallingsdatum ten minste 52 weken na de ingangsdatum van de verzekering ligt; en
  • de zwangerschap ten minste 20 weken heeft geduurd.

De zwangerschapsuitkering is 100% van het verzekerd dagbedragHet bedrag dat u krijgt uitgekeerd wanneer u volledig arbeidsongeschikt bent. Hierop is ook uw premie gebaseerd. met een maximum van het verzekerd dagbedragHet bedrag dat u krijgt uitgekeerd wanneer u volledig arbeidsongeschikt bent. Hierop is ook uw premie gebaseerd. zoals dat gold 52 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum. De periode van deze zwangerschapsuitkering is maximaal 16 weken. Hierop brengen wij de eigenrisicotermijnHet aantal dagen waarover u bij arbeidsongeschiktheid nog geen uitkering ontvangt. Hoe langer uw eigenrisicotermijn, hoe lager uw premie. in mindering.

Voor ondernemers (Soepel&Zeker AOV):

U hebt recht op de zwangerschapsuitkering als:

  • u de variant Soepel&Zeker; AOV – ‘Lang’ hebt verzekerd; en
  • de uitgerekende bevallingsdatum ten minste twee jaar na de ingangsdatum van de verzekering is; en
  • de zwangerschap ten minste twintig weken heeft geduurd.

De zwangerschapsuitkering is 100% van het verzekerd dagbedragHet bedrag dat u krijgt uitgekeerd wanneer u volledig arbeidsongeschikt bent. Hierop is ook uw premie gebaseerd. met een maximum van het verzekerd bedrag zoals dat gold twee jaar voor de vermoedelijke bevallingsdatum. De periode van deze zwangerschapsuitkering is maximaal 16 weken. Hierop brengen wij de eigenrisicotermijnHet aantal dagen waarover u bij arbeidsongeschiktheid nog geen uitkering ontvangt. Hoe langer uw eigenrisicotermijn, hoe lager uw premie. in mindering.

Hoe kom ik aanmerking?

Voor de zwangerschapsregeling hebben wij een verklaring van de verloskundige / huisarts nodig en het rekeningnummer waar de uitkering op moet worden overgemaakt.

U kunt deze gegevens sturen naar:
info@movir.nl

of
Movir
Postbus 2160
3430 CV Nieuwegein

Vragen over aov?

Hebt u vragen of wilt u meer informatie?

030 607 87 00