Zwangerschapsregeling

Wij verzekeren steeds meer vrouwen. Zij ervaren de financiële beperkingen rondom een bevalling vaak als een drempel. Wij willen hen hierin graag tegemoetkomen. Daarom bieden wij op onze langlopende aov’s een zwangerschapsregeling.

Voor medisch en zakelijk professionals:

  • Voorwaarde is dat de zwangerschap is ontstaan na het ingaan van de verzekering. Dat moment bepalen we door 52 weken terug te rekenen vanaf de vermoedelijke bevallingsdatum.
  • Keert zestien weken uit minus de eigenrisicotermijnHet aantal dagen waarover u bij arbeidsongeschiktheid nog geen uitkering ontvangt. Hoe langer uw eigenrisicotermijn, hoe lager uw premie. .

Bij de variant Loondienst-AOV Langlopend hebt u geen recht op een zwangerschapsuitkering.

Voor ondernemers (Soepel&Zeker AOV):

  • Keert uit als de vermoedelijke bevallingsdatum ten minste twee jaar na de ingangsdatum van de verzekering ligt.
  • Keert zestien weken uit minus de eigenrisicotermijnHet aantal dagen waarover u bij arbeidsongeschiktheid nog geen uitkering ontvangt. Hoe langer uw eigenrisicotermijn, hoe lager uw premie. .

Hoe kom ik aanmerking?

Voor de zwangerschapsregeling hebben wij een verklaring van de verloskundige / huisarts nodig en het rekeningnummer waar de uitkering op moet worden overgemaakt.

U kunt deze gegevens sturen naar:
info@movir.nl

of
Movir
Postbus 2160
3430 CV Nieuwegein

Vragen over aov?

Hebt u vragen of wilt u meer informatie?

030 607 87 00