Vraag en antwoord

Ben ik verzekerd bij een betalingsachterstand?

Nee, u bent niet gedekt als u een betalingsachterstand van meer dan 30 dagen hebt. De dekking wordt opgeschort totdat u aan uw betalingsverplichting hebt voldaan.

Is de premie aftrekbaar voor de belastingen?

Ja, de premie is aftrekbaar. Als u zelf de verzekering afsluit, dan betaalt u de premie. Eventuele uitkeringen worden aan u verleend. In dat geval zijn de uitkeringen belastbaar en de premie is aftrekbaar als “uitgave voor inkomensvoorzieningen”.
Als u zelfstandig bent, kunt u er ook voor kiezen dat uw bedrijf de verzekering sluit. De premie wordt dan door het bedrijf betaald en is voor uw bedrijf aftrekbaar als bedrijfslasten. De uitkering wordt dan ook aan het bedrijf gedaan.

Wie bepaalt of ik een uitkering krijg als ik arbeidsongeschikt ben?

Movir stelt aan de hand van gegevens van medische en andere deskundigen de mate en periode van uw arbeidsongeschiktheid vast.

Hoe hoog is mijn uitkering?

De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van:

  • de mate van uw arbeidsongeschiktheid
  • uw verzekerde uitkering

U krijgt geen uitkering over de dag waarop u arbeidsongeschikt werd en gedurende uw eigenrisicotermijnHet aantal dagen waarover u bij arbeidsongeschiktheid nog geen uitkering ontvangt. Hoe langer uw eigenrisicotermijn, hoe lager uw premie. .

Hoe snel moet ik melden dat ik arbeidsongeschikt ben?

U moet dit zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is aan Movir melden. Dit kan door middel van het formulier Melding ziekte of ongeval. of via (030) 607 87 00.

Hoe snel krijg ik dan een uitkering?

Als u uw uitkeringsaanvraag op tijd indient, krijgt u uw eerste uitkering zodra het recht op uitkering is vastgesteld en de eigenrisicotermijnHet aantal dagen waarover u bij arbeidsongeschiktheid nog geen uitkering ontvangt. Hoe langer uw eigenrisicotermijn, hoe lager uw premie. is verstreken. Vervolguitkeringen keren wij aan het einde van iedere kalendermaand uit.

Wat doet Movir om te voorkomen dat ik arbeidsongeschikt word?

Met gerichte preventieprogramma’s doen we er alles aan om het risico op arbeidsongeschiktheid voor u te verkleinen. Als u tijdig contact met ons opneemt, bieden wij u professionele ondersteuning aan om te voorkomen dat u daadwerkelijk arbeidsongeschikt wordt.
Wilt u buiten Movir om professsionele ondersteuning, dan kunt u gebruikmaken van onze externe coaching & counselingdienst Elestia.

Hoe pakt Movir mijn re-integratie aan als ik arbeidsongeschikt ben?

Tijdens uw re-integratieproces wordt u begeleid door een multidisciplinair team van specialisten. Movir heeft programma’s ontwikkeld die u helpen bij uw terugkeer in het arbeidsproces. U kunt hierbij denken aan ondersteuning door een psycholoog of organisatieadviseur. Welke mogelijkheden het best bij u passen hangt van uw persoonlijke situatie af. Deze wordt door het team in een behandelplan vastgelegd.
Lees meer

Wat als ik het niet eens ben met de beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid?

Als u het niet eens bent met onze beoordeling, hebt u recht op een herbeoordeling (second opinion). Movir bepaalt in overleg met u welke deskundige de herbeoordeling uitvoert.

Hoe geef ik een adreswijziging door?

Geef uw nieuwe adres in een e-mail aan ons door.

Hoe wijzig ik mijn rekeningnummer?

Geef uw nieuwe rekeningnummer in een e-mail aan ons door.

Hoe zeg ik mijn verzekering op?

Neem voor informatie over het opzeggen van uw verzekering contact op met uw financieel adviseur.

Wachten op een reactie

U hebt een verzoek bij ons ingediend en wacht op een reactie? Bekijk onze reactietermijnen. Overigens blijkt de afgelopen jaren dat we in meer dan 90% van de gevallen binnen enkele dagen reageren.