Vraag en antwoord

Op deze vragen vindt u de meestgestelde vragen. De antwoorden zijn op hoofdlijnen. In de polisvoorwaarden vindt u de volledige omschrijving.

Ben ik verzekerd bij een betalingsachterstand?

Nee, u hebt geen dekking als u een betalingsachterstand van meer dan 30 dagen hebt. Dat betekent dat u geen recht op uitkering hebt, als u arbeidsongeschikt wordt. De dekking wordt opgeschort totdat u aan uw betalingsverplichting hebt voldaan.

Is de premie aftrekbaar voor de belastingen?

Ja, de premie is aftrekbaar. Als u zelf de verzekering afsluit, dan betaalt u de premie. Eventuele uitkeringen worden aan u verleend. In dat geval zijn de uitkeringen belastbaar en de premie is aftrekbaar als “uitgave voor inkomensvoorzieningen”.

Als u zelfstandig bent, kunt u er ook voor kiezen dat uw bedrijf de verzekering sluit. De premie wordt dan door het bedrijf betaald. De uitkering wordt dan ook aan het bedrijf gedaan. In dat geval is het afhankelijk van de vorm van uw bedrijf of de premie aftrekbaar is voor de belastingen:

  • Is uw bedrijf een B.V., dan is de premie niet door u aftrekbaar en is de uitkering onbelast (bij doorbetalen van de B.V. aan u doet de B.V. inhoudingen).
  • Is uw bedrijf een VOF, een eenmanszaak, of bent u maat bij een maatschap? Dan kunt u de premie aftrekken voor uw belastingen, en doen wij inhoudingen op uw uitkering.

Hoe snel moet ik melden dat ik arbeidsongeschikt ben?

U moet ons zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen nadat u arbeidsongeschikt bent geworden of dat uw arbeidsongeschiktheid is toegenomen, informeren over uw arbeidsongeschiktheid. Dit doet u met het formulier Melding ziekte of ongeval.. Bellen kan ook. We zijn bereikbaar op 030 607 87 00.

Hoe snel krijg ik een uitkering?

Als u uw uitkeringsaanvraag op tijd indient, krijgt u uw eerste uitkering zodra het recht op uitkering is vastgesteld en de eigenrisicotermijnHet aantal dagen waarover u bij arbeidsongeschiktheid nog geen uitkering ontvangt. Hoe langer uw eigenrisicotermijn, hoe lager uw premie. is verstreken. Vervolguitkeringen keren wij aan het einde van iedere kalendermaand uit.

Wie bepaalt of ik een uitkering krijg als ik arbeidsongeschikt ben?

Movir stelt aan de hand van gegevens van medische en andere deskundigen de mate en periode van uw arbeidsongeschiktheid vast.

Hoe hoog is mijn uitkering?

De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van:

  • de mate van uw arbeidsongeschiktheid
  • uw verzekerd bedrag

In bepaalde situaties hebt geen recht op een uitkering als u arbeidsongeschikt raakt.

Welke ondersteuning biedt Movir, zodat ik gezond kan werken?

Met gerichte preventieprogramma’s helpen wij u gezond te blijven werken. Zo kunt u bijvoorbeeld sparren met een coach van Elestia. Dat kan op ieder moment dat het u schikt, over ieder onderwerp dat u bezighoudt. Als verzekerde van Movir kunt u anoniem en kosteloos bij Elestia terecht.

Dreigt u toch arbeidsongeschikt te worden? Neemt u dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Wij bieden u professionele ondersteuning aan om te voorkomen dat u daadwerkelijk arbeidsongeschikt wordt.

Hoe pakt Movir mijn re-integratie aan als ik arbeidsongeschikt ben?

Tijdens uw re-integratieproces begeleidt een multidisciplinair team van specialisten u bij uw terugkeer in het arbeidsproces. U kunt hierbij denken aan ondersteuning door een psycholoog of organisatieadviseur. Welke mogelijkheden het best bij u passen hangt van uw persoonlijke situatie af. Deze wordt door het team in een behandelplan vastgelegd.

Lees meer

Wat als ik het niet eens ben met de beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid?

Als u het niet eens bent met onze beoordeling, hebt u recht op een herbeoordeling (second opinion). Movir bepaalt in overleg met u welke deskundige de herbeoordeling uitvoert.

Hoe geef ik een adreswijziging door?

Geef uw nieuwe adres in een e-mail aan ons door.

Hoe wijzig ik mijn rekeningnummer?

Geef uw nieuwe rekeningnummer in een e-mail aan ons door.

Hoe zeg ik mijn verzekering op?

Neem voor informatie over het opzeggen van uw verzekering contact op met uw financieel adviseur.

Wachten op een reactie

U hebt een verzoek bij ons ingediend en wacht op een reactie? Bekijk onze reactietermijnen Overigens blijkt de afgelopen jaren dat we in meer dan 90% van de gevallen binnen enkele dagen reageren.