Belastingaangifte

Movir is wettelijk verplicht de premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) op te geven aan de Belastingdienst. De door u betaalde aov-premie is fiscaal aftrekbaar. Op deze pagina leest u meer over de door ons opgegeven premie aan de Belastingdienst.

1. Betaalt u de aov-premie rechtstreeks aan Movir?

Wij geven alle aov-premies die wij in 2017 van u hebben ontvangen door aan de Belastingdienst. De ontvangstdatum van de betaling is bepalend voor de opgave aan de Belastingdienst. Hieronder leggen wij dit uit aan de hand van een voorbeeld:

U betaalt per kwartaal de aov-premie rechtstreeks aan Movir.

2. Betaalt u de aov-premie aan uw financieel adviseur?

Alle aov-premies die betrekking hebben op 2017 en die wij via uw financieel adviseur in rekening hebben gebracht geven wij op aan de Belastingdienst. Deze staan vermeld op het jaaroverzicht 2017 dat u van Movir ontvangt. Hieronder leggen wij dit uit aan de hand van een voorbeeld:

U betaalt per kwartaal de aov-premie aan uw adviseur.

3. Hebt u een deel rechtstreeks aan Movir betaald en een deel via uw adviseur?

Voor de aov-premie die u rechtstreeks aan Movir hebt betaald gelden dezelfde voorwaarden als bij situatie 1. Voor de premie die u aan uw adviseur hebt betaald gelden dezelfde voorwaarden als bij situatie 2.

4. Hebt u een negatief premiebedrag in het jaaroverzicht staan?

Dit kan te maken hebben met een combinatie van niet betaalde premie(s) en een premieteruggave. Bijvoorbeeld in geval van arbeidsongeschiktheid, winstdeling van AO Artsen-Verzekeringen of bij een wijziging van de verzekering. Hieronder leggen wij dit uit aan de hand van een voorbeeld:

U betaalt per jaar de aov-premie rechtstreeks aan Movir en hebt premie terugontvangen vanwege arbeidsongeschiktheid.

5. Hebt u aov-premie terugontvangen?

De premie die u hebt terugontvangen, hebben wij in mindering gebracht op de door u betaalde en/of verschuldigde premie.

6. Waarom zijn de bedragen afgerond?

De bedragen geven wij afgerond door aan de Belastingdienst. Dit is een eis van de Belastingdienst. Afronding gebeurd altijd in het voordeel van de klant. Een betaalde premie wordt altijd afgerond op hele euro’s naar boven en teruggekregen premie naar beneden.

7. Hebt u een aov van Nationale-Nederlanden die Movir sinds 2017 beheert en waarvoor u in 2017 premie hebt betaald aan Nationale-Nederlanden?

Naast een jaaroverzicht van Movir ontvangt u ook een jaaroverzicht van Nationale-Nederlanden met daarop de aov-premie die u in 2017 aan Nationale-Nederlanden hebt betaald, verschuldigd was, of hebt terug ontvangen.

8. Wat is het loonheffingsnummer?

We onderscheiden de volgende nummers:

  • 25185 Movir, voor medisch en zakelijk professionals: 8089.14.868.L02
  • 25186 AO Artsen: 8089.14.868.L03
  • 32603 MKB: 8089.14.868.L04
  • 17092 Soepel&Zeker; AOV, voor ondernemers: 8089.14.868.L05
  • 25316 Nationale-Nederlanden: 8089.14.868.L06
  • 30851 Delta Lloyd: 8089.14.868.L07