Belastingaangifte

Movir is wettelijk verplicht de premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) op te geven aan de Belastingdienst. De door u betaalde aov-premie is fiscaal aftrekbaar.

Hebt u een verzekering bij Movir? Dan ontvangt u eind februari uw jaaroverzicht van de premie 2018 op papier, en digitaal in Mijn Movir als u daar toegang toe hebt. Ontving u in 2018 een uitkering? Dan ontvangt u apart een jaaroverzicht van uw uitkeringen.

Op deze pagina leest u meer over de door ons opgegeven premie aan de Belastingdienst.

1. Betaalt u de aov-premie rechtstreeks aan Movir?

Wij geven alle aov-premies die wij in 2018 van u hebben ontvangen door aan de Belastingdienst. De ontvangstdatum van de betaling is bepalend voor de opgave aan de Belastingdienst. Hieronder leggen wij dit uit aan de hand van een voorbeeld:

U betaalt per kwartaal de aov-premie rechtstreeks aan Movir.

Nota Bedrag nota Doorgegeven aan de Belastingdienst
Nota 01-2018
(betaald op 20-12-2017)
€ 500,- Nee
Nota 04-2018 € 500,- Ja
Nota 07-2018 € 500,- Ja
Nota 10-2018 € 500,- Ja
Nota 01-2019
(betaald op 20-12-2018)
€ 510,- Ja
De totale premie voor de belastingaangifte over 2018 bedraagt: € 2.010,-


2. Betaalt u de aov-premie aan uw financieel adviseur?

Alle aov-premies die betrekking hebben op 2018 en die wij via uw financieel adviseur in rekening hebben gebracht geven wij op aan de Belastingdienst. Deze staan vermeld op het jaaroverzicht 2018 dat u van Movir ontvangt. Hieronder leggen wij dit uit aan de hand van een voorbeeld:

U betaalt per kwartaal de aov-premie aan uw adviseur.


Nota Bedrag nota Doorgegeven aan de Belastingdienst
Nota 01-2018
(verzonden in 12-2017)
€ 500,- Ja
Nota 04-2018 € 500,- Ja
Nota 07-2018 € 500,- Ja
Nota 10-2018 € 500,- Ja
Nota 01-2019
(verzonden in 12-2018)
€ 510,- Nee
De totale premie voor de belastingaangifte over 2018 bedraagt: € 2.000,-

3. Hebt u een deel rechtstreeks aan Movir betaald en een deel via uw adviseur?

Voor de aov-premie die u rechtstreeks aan Movir hebt betaald gelden dezelfde voorwaarden als bij situatie 1. Voor de premie die u aan uw adviseur hebt betaald gelden dezelfde voorwaarden als bij situatie 2.

4. Hebt u een negatief premiebedrag in het jaaroverzicht staan?

Dit kan te maken hebben met een combinatie van niet betaalde premie(s) en een premieteruggave. Bijvoorbeeld in geval van arbeidsongeschiktheid, winstdeling van AO Artsen-Verzekeringen of bij een wijziging van de verzekering. Hieronder leggen wij dit uit aan de hand van een voorbeeld:

U betaalt per jaar de aov-premie rechtstreeks aan Movir en hebt premie terug ontvangen vanwege arbeidsongeschiktheid.

Nota Bedrag nota Doorgegeven aan de Belastingdienst
Nota 01-2018
(betaald)
€ 1.500,- Ja
Premieteruggave wegens arbeidsongeschiktheid over 2017 en 2018 – € 3.000,- Ja
De totale premie voor de belastingaangifte over 20018 bedraagt: – € 1.500,-

5. Hebt u aov-premie terugontvangen?

De premie die u hebt terugontvangen, hebben wij in mindering gebracht op de door u betaalde en/of verschuldigde premie.

6. Waarom zijn de bedragen afgerond?

De bedragen geven wij afgerond door aan de Belastingdienst. Dit is een eis van de Belastingdienst. Afronding gebeurt altijd in het voordeel van de klant. Een betaalde premie wordt altijd afgerond op hele euro’s naar boven en teruggekregen premie naar beneden.

7. Hebt u een aov van Delta Lloyd die Movir sinds 2018 beheert en waarvoor u in 2018 premie hebt betaald aan Delta Lloyd of Nationale-Nederlanden?

Naast een jaaroverzicht van Movir ontvangt u ook een jaaroverzicht van Nationale-Nederlanden met daarop de aov-premie die u in 2018 aan Delta Lloyd hebt betaald, verschuldigd was, of hebt terug ontvangen.

8. Wat is het loonheffingsnummer?

We onderscheiden de volgende nummers:

  • 25185 Movir, voor medisch en zakelijk professionals: 8089.14.868.L02
  • 25186 AO Artsen: 8089.14.868.L03
  • 32603 MKB: 8089.14.868.L04
  • 17092 Soepel&Zeker; AOV, voor ondernemers: 8089.14.868.L05
  • 25316 Nationale-Nederlanden: 8089.14.868.L06
  • 30851 Delta Lloyd: 8089.14.868.L07