Samenwerking en verplichtingen

Het is uw én ons belang om uw uitval niet langer dan nodig te laten duren. Om u tijdens deze onzekere tijd zo goed mogelijk te kunnen begeleiden is het belangrijk dat wij een duidelijk beeld van uw situatie hebben. Daarom houden wij regelmatig contact met u en dient u alle veranderingen in uw situatie aan ons door te geven. Als u zelf beschikt over (kopieën van) relevante medische informatie, ontvangt onze medisch adviseur hiervan graag een kopie.

Voor de voortgang van het re-integratietraject willen wij ook graag weten waar u verblijft, bijvoorbeeld als u op vakantie gaat. Vraag daarom vooraf toestemming voor een verblijf in het buitenland. Voor de volledigheid wijzen wij u ook op een aantal andere verplichtingen in de voorwaarden van verzekering. Zo bent u verplicht uzelf onder medische behandeling te stellen zodra u arbeidsongeschikt bent en mee te werken aan onderzoeken. Maar ook om ons alle informatie te geven die wij nodig hebben om uw aanspraak te beoordelen.