Met wie kunt u te maken krijgen?

Tijdens uw arbeidsongeschiktheid wordt u begeleid door een team van professionals. In dit team kunt u te maken krijgen met de volgende personen:

De re-integratiebegeleider

De re-integratiebegeleider is het eerste aanspreekpunt bij wie u terecht kunt met al uw vragen. Hij houdt regelmatig (telefonisch) contact met u. Door goed op de hoogte te blijven van uw situatie, kan hij u optimaal begeleiden en waar nodig de juiste hulp bieden. Ook informeert hij u regelmatig over de voortgang en onze vervolgstappen. Daarnaast zorgt hij voor de coördinatie tussen de hieronder genoemde deskundigen.

De arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige komt bij u op bezoek, thuis of op uw werkplek. Hij informeert naar uw werkzaamheden en de belemmeringen die u in de uitoefening hiervan ervaart. Tevens bekijkt hij de re-integratiemogelijkheden en komt hij met praktische oplossingen. De arbeidsdeskundige
adviseert en rapporteert aan de re-integratiebegeleider.

De medisch adviseur

De medisch adviseur adviseert ons over uw medische beperkingen en uw belastbaarheid. Deze adviezen stelt hij samen op grond van verzamelde medische informatie, zoals informatie van uw behandelend arts(en) en onderzoeksrapporten. Ook geeft hij adviezen over de ondersteuning die wij u kunnen bieden.

De medisch specialist of verzekeringsarts

Als wij meer informatie nodig hebben over uw belastbaarheid kunnen wij een onderzoek door een medisch specialist of een verzekeringsarts laten verrichten. Deze brengt uitgebreid verslag uit aan onze medisch adviseur. Op verzoek kunt u een kopie van het rapport krijgen. De gespecialiseerde hulpverlener Op elk gewenst moment kunnen wij in samenspraak met u een gespecialiseerde hulpverlener inzetten. Wij werken samen met experts op het gebied van re-integratie en preventie. Zo kan een ergonoom uw werkplek beoordelen of kan de inzet van een psycholoog u helpen bij psychische of arbeidsgerelateerde vraagstukken.