Hoe gaan wij om met uw arbeidsongeschiktheid?

Bent u arbeidsongeschikt? Allereerst wensen wij u sterkte en waar mogelijk beterschap. Wij helpen u op een verantwoorde manier in uw eigen beroep terug te keren. Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk nadat u arbeidsongeschikt bent geworden, ons informeert. Wij kunnen u dan vroegtijdig hulp bieden. Dat vergroot de kans op een spoedig herstel.

Wij begrijpen dat u zorgen hebt en proberen deze zo veel mogelijk weg te nemen. Na uw melding bekijken we samen met u wat er speelt en hoe Movir u kan helpen. Ook spreken we zo snel mogelijk een (voorlopig) uitkeringspercentage met u af en informeren u over de hoogte van de bijbehorende uitkering. Soms hebben we meer informatie of een nader onderzoek nodig om een uitkering toe te kunnen kennen. Hier lichten wij u dan tijdig over in.

Op deze pagina vindt u uitleg over onze aanpak van arbeidsongeschiktheid. Hebt u na het lezen daarvan nog vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!