Bent u niet tevreden?

Hebt u bezwaar tegen een besluit van Movir over uw uitkering of bent u niet tevreden over de behandeling van uw arbeidsongeschiktheidsaanspraak? U kunt uw bezwaar of klacht in eerste instantie schriftelijk sturen naar de afdeling Re-integratie.

Als u het niet eens bent met onze beoordeling van de mate van uw arbeidsongeschiktheid, dan hebt u recht op een herbeoordeling. Movir bepaalt in overleg met u welke deskundige de herbeoordeling uitvoert. Hebt u oorspronkelijk een verzekering van AO Artsen-Verzekeringen en hebt u bezwaar tegen de vastgestelde mate van arbeidsongeschiktheid, dan kunt u daarnaast ook om arbitrage vragen.

Als u met de afdeling Re-integratie niet tot een voor u bevredigende oplossing komt, kunt u zich schriftelijk wenden tot de directie. Na ontvangst bevestigen wij schriftelijk dat wij uw bezwaar of klacht in behandeling hebben genomen. U krijgt binnen 2 weken een schriftelijke reactie van ons. Blijkt deze termijn niet haalbaar, dan krijgt u hierover tijdig schriftelijk bericht met vermelding van de reden van de vertraging en de termijn waarbinnen wij wel reageren.

Handelen wij uw klacht of bezwaar niet tot tevredenheid af? Dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Dat is een onafhankelijk loket voor geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. U kunt uw klacht of bezwaar ook voorleggen aan de rechter.