Arbeidsongeschikt. En dan?

*Wanneer u arbeidsongeschikt bent, kunt u dat direct melden via telefoonnummer 030 607 87 00 of download het formulier Melding ziekte of ongeval.

Wij komen onmiddellijk in actie zodra u zich arbeidsongeschikt meldt. Want een snelle interventie vergroot de kans op een spoedig herstel. Dit doen we bijvoorbeeld door een arbeidsdeskundige in te zetten en na te gaan waar we kunnen ondersteunen. Als u zich telefonisch bij ons meldt, begeleiden we u direct. Meldt u zich schriftelijk? Dan reageren we zo snel mogelijk, maar uiterlijk de vijfde werkdag nadat uw melding bij ons is binnengekomen.

Melding

Zodra wij uw melding telefonisch, via uw financieel adviseur of via het formulier Melding ziekte of ongeval hebben ontvangen, neemt onze re-integratiebegeleider deze in behandeling. De re-integratiebegeleider is uw vaste aanspreekpunt en werkt nauw samen met een medisch adviseur en een arbeidsdeskundige. Zij zullen u begeleiden tijdens uw arbeidsongeschiktheid.

Herstel en verdere verloop

Informeer uw re-integratiebegeleider (bij voorkeur telefonisch) zodra u in staat bent om weer (gedeeltelijk) aan het werk te gaan. Uw uitkering wordt dan beëindigd of verminderd bij gedeeltelijke hervatting van de werkzaamheden.

Wijzigingen doorgeven

Uiteraard willen wij tijdens uw arbeidsongeschiktheid op de hoogte
gehouden worden van relevante wijzigingen in uw werk- of arbeidssituatie. Voor een verblijf in het buitenland tijdens uw arbeidsongeschiktheid hebt u in verband met eventuele onderzoeken toestemming nodig van Movir. Wij vragen u daarom uw plannen vooraf met uw re-integratiebegeleider te bespreken.

Genezing niet belemmeren

Uiteraard mag u tijdens de arbeidsongeschiktheid de genezing niet belemmeren of vertragen. Als uw arts u bijvoorbeeld vraagt om tijdelijk een bepaalde sport niet uit te oefenen, zodat u goed kunt genezen, dan verwachten we dat u zich aan zijn advies houdt.

Vragen

Voor vragen kunt u altijd terecht bij uw re-integratiebegeleider. Deze werkt nauw samen met de arbeidsdeskundige en medisch adviseur en is op de hoogte van de laatste stand van zaken. Indien nodig kan uw re-integratiebegeleider u met hen in contact brengen.

Niet tevreden?

Bent u ondanks onze gezamenlijke inspanningen ontevreden over de behandeling of bent u het niet met ons eens? Neem dan contact op met uw re-integratiebegeleider. Eventueel kunt u zich ook wenden tot uw financieel adviseur.

Nazorg

Na uw herstel houdt onze betrokkenheid niet op. Uw re-integratiebegeleider neemt na enige tijd weer contact met u op, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt. U kunt natuurlijk ook altijd zelf contact met ons opnemen als u daar behoefte aan hebt. Op die manier zorgen we samen voor een duurzame werkhervatting.

Goed om te weten

  • Meld uw arbeidsongeschiktheid zo spoedig mogelijk.
  • Stel uzelf onder medische behandeling.
  • De daguitkering geldt voor 365 dagen per jaar.
  • Medische gegevens worden zeer vertrouwelijk behandeld.
  • Voor vragen kunt u altijd terecht bij uw re-integratiebegeleider.
  • Movir blijft u met raad en daad steunen, ook als u weer aan het werk gaat.

Wanneer ben je arbeidsongeschikt? Wie bepaalt dat? Wat zijn uw rechten en plichten? Hoe verloopt de re-integratie U leest er meer over in de Brochure 'Hoe gaan wij om met uw arbeidsongeschiktheid?’

Elestia voor coaching

Coaching & counseling

Bezoek elestia.nl

Vragen over aov?

Hebt u vragen of wilt u meer informatie?

030 607 87 00