Verantwoord beleggen

Movir is onderdeel van NN Group. NN Group hecht belang aan verantwoord beleggen en het bieden van klantgerichte oplossingen. In onze aanpak van verantwoord beleggen staat een aantal elementen centraal: actief aandeelhouderschap, het integreren van milieu-, sociale en bestuurlijke (ESG) aspecten in het beleggingsproces, beleggingsrestricties en het aanbieden van duurzame beleggingsfondsen en maatwerk oplossingen voor verantwoord beleggen.

Als verzekeraar ontvangen we premies van polishouders en investeren we dit geld op verstandige wijze, zodat we aan de toekomstige verplichtingen kunnen voldoen. Het merendeel van ons vermogen wordt beheerd door onze vermogensbeheerder NN Investment Partners. NN Investment Partners beheert ook rechtstreeks gelden van particulieren en institutionele klanten via beleggingsfondsen en mandaten.

Beleidskader
De basis voor de verantwoorde beleggingsaanpak van NN Group is het beleidskader voor verantwoord beleggen ('Responsible Investment Policy Framework’). Hierin lichten we met zeven principes de maatregelen toe die wij nemen om op verantwoorde wijze ons vermogen te beleggen, alsmede het vermogen dat ons is toevertrouwd door onze klanten.

Actief aandeelhouderschap
NN Group streeft ernaar een optimaal rendement te leveren voor onze klanten, in lijn met de wet- en regelgeving en het beleggingsbeleid van elk afzonderlijk fonds. We geloven dat het uitoefenen van onze rechten als aandeelhouder bijdraagt aan het behalen van dit doel. Volgens ons stembeleid is niet alleen de informatie betreffende financiële, economische en bestuurlijke aspecten van belang bij het vaststellen van aandeelhouderswaarde, maar dienen ook sociale en milieuoverwegingen meegenomen te worden.
Lees meer over het stembeleid van NN Group

Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen
Het uitoefenen van het stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen is voor beleggers een van de meest effectieve manieren om het management ter verantwoording te roepen. NN Investment Partners stemt namens al haar Nederlandse, Belgische en Luxemburgse fondsen die een beheerd vermogen hebben van minimaal 100 miljoen euro. De stemmen die zij uitbrengt op de aandeelhoudersvergaderingen voor het klantvermogen, alsmede voor het vermogen van NN Group, kunt u terugvinden op de website.

Dialoog en engagement met bedrijven
Dialoog en engagement met bedrijven is onderdeel van het beleggingsproces als actieve belegger. Door de voortdurende dialoog stimuleert NN Investment Partners bedrijven om te voldoen aan de milieu-, sociale en bestuurlijke (ESG) werkwijzen die wij passend achten. NN Investment Partners verwacht dat alle bedrijven waarin ze belegt normen, beleid en beheerprocessen implementeert voor de potentiële ESG-risico’s. Om de dialoog en engagement meer kracht bij te zetten werken we regelmatig samen met andere beleggers.

Beperkingen
NN Group neemt een duidelijk standpunt in over (de handel in) controversiële wapens. We beleggen geen eigen activa in controversiële wapens. Daarnaast zullen we, waar dit wettelijk mogelijk is en onafhankelijk kan worden afgedwongen, zorgen dat beleggingen van klanten niet terecht komen bij dergelijke bedrijven.

NN Group heeft ook een beleid welke er voor zorgt dat er geen zakelijke transacties gedaan worden met zeer risicovolle landen. Dit omvat landen die gesanctioneerd zijn door de Europese Unie, Amerika of andere gouvernementele instellingen.

Verdere beleggingsrestricties kunnen gelden voor het vermogen van NN Group dat voor eigen rekeningen en risico belegd wordt, en voor bepaalde specifieke beleggingsfondsen.

Integreren van ESG aspecten
Door de risico’s en mogelijkheden op het gebied van milieu (’Environment’), sociaal beleid (’Social’) en goed ondernemingsbestuur (’Governance’) te combineren met een gedegen financiële analyse van bedrijven, kunnen we rekening houden met factoren die vaak buiten het gezichtsveld van traditionele financiële analyses vallen. Deze factoren kunnen van grote invloed zijn op de prestaties op de lange termijn. De ESG-factoren omvatten milieubelasting en klimaatverandering, corruptie, mensenrechten, gezondheid en veiligheid, en goed ondernemingsbestuur. Deze factoren zijn volledig geïntegreerd in ons beleggingsproces.

NN Investment Partners heeft een lange historie in het integreren van ESG factoren in het beleggingsproces. Sinds 2000 biedt zij gespecialiseerde duurzame beleggingsfondsen aan. Door het delen van de kennis met de andere beleggingsteams is de integratie van ESG factoren in het algemene beleggingsproces bevorderd. In 2008 heeft NN Investment Partners de door de Verenigde Naties gesteunde Principles for Responsible Investment (PRI) ondertekend. Dit is een geheel van wereldwijde ‘best practices’ die beleggers en vermogensbeheerders hulp bieden om ESG factoren te integreren in de beleggingspraktijk. Lees meer over het jaarlijks onderzoek van de PRI waarin NN Investment Partners een overzicht geeft over de voortgang die zij op dit gebied gemaakt heeft.

Lees een interview over de visie en ambities op gebied van verantwoord beleggen bij NN Investment Partners.

Verdere informatie
Lees meer over verantwoord beleggen op de website van NN Group.