Steunpunt voor verslaafde artsen

Wat doe je als je arts bent en met een verslaving kampt? In 2011 startte KNMG het steunpunt ‘ABS-artsen’, dat als doel heeft om artsen te begeleiden bij het vinden van antwoorden op deze en andere vragen.

Psychiater Hans Rode maakt deel uit van de projectgroep en vertelt wat het steunpunt in de eerste vier jaar dat het bestaat heeft bereikt.

“Vooralsnog is het niet vanzelfsprekend dat je als arts op een veilige manier aandacht voor je gezondheid kunt vragen, zonder dat je je hoeft te schamen of bang moet zijn dat je niet meer voor vol wordt aangezien.”

Lees meer.

Hans Rode Hans Rode