Elestia, veerkrachtige coaching

Iedereen loopt in zijn leven tegen vraagstukken aan. Dan kan het verhelderend zijn om deze kwesties met een ander te bespreken. Vaak met iemand in je naaste omgeving. Soms heb je echter behoefte aan een onafhankelijk en professioneel klankbord.

Onafhankelijk en vertrouwelijk

Elestia is speciaal ontwikkeld voor Movir-verzekerden die ondersteuning willen, onafhankelijk van Movir, de eigen huisarts of werkgever. De dienstverlening van Elestia is hoogwaardig en strikt vertrouwelijk.

Elestia biedt u de volgende voordelen:

  • deskundige professionals, specialisten in coaching
  • altijd bereikbaar, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar
  • alle dienstverlening is kosteloos, tot zes face-to-facegesprekken
  • uw hele gezin, dus ook uw partner en inwonende kinderen kunnen Elestia’s diensten gebruiken
  • vertrouwelijke dienstverlening, Movir krijgt geen individuele informatie
  • dedicated support®, een vaste coach twee maanden beschikbaar per telefoon, sms en e-mail
  • actieve nazorg. Uw coach neemt na afronding van het traject na zes maanden weer contact met u op. Dit gebeurt in overleg.

Transparantie

Movir gelooft in transparantie. Zowel naar onze partners als onze klanten. Het is de belangrijkste basis voor vertrouwen. Over de dienstverlening van Elestia zijn we daarom ook graag duidelijk.

  • Elestia is een dienst van Movir, die door Movir wordt bekostigd. Elestia is er uitsluitend voor Movir-verzekerden en hun inwonende gezinsleden.
  • De dienstverlening wordt uitgevoerd door MentaVitalis, een onafhankelijke coaching & counselingspecialist.
  • Er wordt geen persoonlijke informatie uitgewisseld tussen MentaVitalis/Elestia en Movir of welke andere organisatie dan ook.

Bezoek de website van Elestia
Elestia voor coaching

Coaching & counseling

Bezoek elestia.nl