Uw mening over ons

U mag van Movir de hoogste kwaliteit verwachten. We doen ons uiterste best, zodat u tevreden kunt zijn over onze producten en dienstverlening. Uw mening helpt ons om die hoge kwaliteit te blijven leveren.

We horen dan ook graag uw mening over ons. Ook als wij niet aan uw verwachtingen voldoen. We hebben liever dat u bij ons komt met een klacht, dan dat u niets laat horen en daar een slecht gevoel aan overhoudt. Een klacht geeft ons de kans om onze dienstverlening beter te maken. Net zoals een compliment dat doet.

Onder een klacht verstaan wij een schriftelijke uiting van ongenoegen.

Wilt u uw klacht of compliment met ons delen? Stuur dan een brief naar:

Movir
Postbus 2160
3430 CV NIEUWEGEIN

Of laat ons in een e-mail weten wat uw mening over ons is.

We reageren binnen 11 dagen op uw bericht. Bent u niet tevreden met de manier waarop we met uw klacht omgaan? Stuur dan een e-mail naar de directie van Movir of richt uw brief aan hen (op bovenstaand adres).

U kunt ons natuurlijk ook bellen. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:00 uur en 17:30 uur op 030 607 87 00.

Bent u het niet eens met de reactie die u dan krijgt? Laat dat dan weten aan Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD):

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG