07
juni
2018
|
13:39
Europe/Amsterdam

Verbeterde Soepel&Zeker AOV voor alle ondernemers

Direct voordeel

Begin april 2018 introduceerde Movir de verbeterde Soepel&Zeker AOV voor zelfstandig ondernemers. Ook ondernemers die op dat moment al bij Movir verzekerd waren profiteren met terugwerkende kracht per 1 april 2018 van de verbeterde voorwaarden en de betere premiestelling.

Ook als de verzekerde op dit moment arbeidsongeschikt is. ‘Tom Baken, manager Marketing & Sales: ‘Dit doen we zonder actief goedkeuring te vragen aan de verzekeringnemers. We hebben het aanbod namelijk verbeterd; er is geen sprake van verslechtering. Willen verzekeringnemers de nieuwe voorwaarden en premiestelling per 1 januari 2019 (contractvervaldatum) in laten gaan, zoals in de huidige voorwaarden van verzekering staat beschreven? Dan kunnen zij dit voor 25 juni aanstaande aan ons kenbaar te maken. We raden ze aan om dan eerst contact op te nemen met hun financieel adviseur.’

Naast de betere voorwaarden en premie, biedt Movir ondernemers ook meer keuzemogelijkheden. Baken: ‘Door de verbeteringen kunnen zelfstandig ondernemers bij Movir hun arbeidsongeschiktheidsrisico uitgebreid, maar ook minder uitgebreid afdekken. Een financieel adviseur kan helpen om de aov optimaal af te stemmen op de situatie en wensen van de verzekeringnemer.’