02
augustus
2017
|
09:00
Europe/Amsterdam

Movir vervangt starterskorting door aanvangskorting

Snellere aanvraag door afschaffing medische keuring

Movir voert verbeteringen door die de aov aantrekkelijker maken voor medici, zakelijk professionals en ondernemers. Zo wordt de starterskorting (voor startende professionals korter dan 3 jaar zelfstandig) vervangen door een aanvangskorting voor zelfstandige professionals.

Iedere zelfstandige ontvangt korting bij het afsluiten van een Beroeps-AOV
Iedere zelfstandige medisch of zakelijk professional ontvangt bij het afsluiten van een Beroeps-AOV eenmalig een aanvangskorting in plaats van een starterskorting.

Standaard medische keuring afgeschaft

Ook schaft Movir de ‘standaard’ medische keuring af. ‘Dit versnelt de aanvraagprocedure en neemt een mogelijke toetredingsdrempel weg’, aldus directeur Louis van Drunen. Voorheen maakte deze keuring onderdeel uit van de aanvraag als de verzekerde 50 jaar of ouder was en het totaal verzekerde dagbedrag € 145,- of meer was.

Soepel&Zeker AOV interessanter voor ondernemers

Voor onder andere een aantal detaillisten, exploitanten van o.a. lunchrooms en hotels, aannemers en opzichters past Movir de premie van de Soepel&Zeker AOV aan. Voor nieuwe verzekerden is de premie gewijzigd:
- tot 44 jaar hebben we de premie verlaagd

- vanaf 44 jaar hebben we de premie verhoogd 
'Door deze premie-aanpassing wordt een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor startende ondernemers onder de 44 jaar betaalbaarder', aldus Van Drunen.

Iedere jonge, zelfstandige tandarts verzekerbaar bij Movir

Trots is Van Drunen ook op de Tandartsverzekering: ‘Hierdoor kan iedere jonge, pas afgestudeerde tandarts met een eigen praktijk bij Movir een verzekering afsluiten’. Is een tandarts jonger dan 40 jaar en vraagt hij binnen twee jaar na afstuderen een Beroeps-AOV bij Movir aan, dan vraagt Movir tot een verzekerd dagbedrag van € 77,- geen medische waarborgen. Natuurlijk kunnen tandartsen zich nog aanvullend verzekeren, zodat zij zeker zijn van een goed inkomen als ze arbeidsongeschikt zijn. Afgestemd op hun persoonlijke situatie en wensen.