30
oktober
2017
|
09:15
Europe/Amsterdam

Movir versoepelt acceptatiebeleid agrariërs

Het inkomen van agrariërs fluctueert. Door prijsschommelingen, hoge investeringen en invloeden van buitenaf kan het inkomen van jaar tot jaar sterk verschillen. Dit maakt het moeilijk om de juiste keuzes te maken op het moment dat je een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) aanvraagt. Movir biedt een oplossing voor dit probleem: aov-aanvragen van agrariërs tot een verzekerd jaarbedrag van € 30.000,- worden geaccepteerd zonder enige onderbouwing van het inkomen.

Daarmee speelt de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir in op de behoefte van veel agrariërs en hun financieel adviseurs, die verantwoordelijk zijn voor een passend advies en een passende verzekering. Het vaststellen van het verzekerd bedrag voor aov's is door alle inkomensschommelingen complex en zorgt voor de nodige onduidelijkheid. 'Wij vinden het belangrijk dat ook agrariërs hun inkomen kunnen veiligstellen voor het geval zij arbeidsongeschikt raken door ziekte of ongeval', licht Movir-directeur Arthur van der Wal toe. 'Door ons aangepaste acceptatiebeleid kunnen ook agrariërs een acceptabel inkomen verzekeren.'

Agrariërs veel stress
Movir ziet dat agrariërs veel stress ervaren door zaken waar ze geen invloed op hebben. Denk aan de steeds veranderende wet- en regelgeving, lage marges en het weer. Van der Wal: 'Een aov is iets waar je wél invloed op hebt. Als je dat goed geregeld hebt, op een manier die bij jou past, dan geeft dat zekerheid en rust.'

AOV van Movir steeds aantrekkelijker
Movir zoekt continu naar mogelijkheden om de aov beter af te stemmen op haar doelgroep en de marktontwikkelingen. Zo voerde zij de afgelopen periode meer verbeteringen door voor onder andere agrariërs:

 

Gerelateerde artikelen

Ook profiteren van de kwaliteit van Movir? 
Bereken dan nu uw premie. 

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.