22
juni
2017
|
08:48
Europe/Amsterdam

Movir verruimt voorwaarden tijdens actie 'Uw Optierecht+'

Movir geeft ook dit jaar op een klantvriendelijke manier invulling aan het optierecht. Met dit recht kunnen verzekerden zonder gezondheidsvragen het verzekerd bedrag van de arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) verhogen. Tijdens de actie ‘Uw Optierecht+’ (van juni tot 22 september 2017) verruimt Movir de voorwaarden. Zo kunnen verzekerden als hun inkomen gestegen is de verzekering eenvoudig laten aansluiten op de gewenste situatie.

Louis van Drunen, directeur Movir: ‘We hebben speciale actievoorwaarden opgesteld. Daarmee bieden wij medici, zakelijk professionals en ondernemers een eenduidig en aantrekkelijk aanbod. Vandaar ook de naam ‘Uw Optierecht+’. Verzekerden die voldoen aan de actievoorwaarden ontvangen eind juni een persoonlijk aanbod van hun financieel adviseur of van ons. Willen zij gebruikmaken van het aanbod, dan hoeven zij alleen het antwoordformulier in te vullen, te ondertekenen en naar Movir te sturen.’ Heeft een verzekerde meerdere polissen waarvan minimaal één met de nieuwste voorwaarden? Tijdens deze actie kan ook de polis waarvan het optierecht is verlopen zonder gezondheidsvragen worden verhoogd.

Ieder jaar maakt een groot aantal verzekerden gebruik van het aanbod. In de eerste jaren verhoogde bijna een derde van de respondenten het verzekerd bedrag. Van Drunen: ‘Door de proactieve benadering zien we dat steeds meer aov’s goed zijn afgestemd op de persoonlijke situatie en wensen. Desondanks kunnen inkomens, privélasten en bedrijfskosten ook stijgen waardoor het verstandig is om de aov hierop aan te passen.