21
december
2017
|
09:44
Europe/Amsterdam

Helft jonge tandartsen bang om fouten te maken

Oudere tandartsen hekelen administratieve lastendruk

Bijna de helft van de jonge tandartsen is bang om fouten te maken. Eén op de drie piekert over het werk als hij thuis is, met als gevolg dat 41 procent van deze doelgroep zich niet of nauwelijks meer thuis kan ontspannen. Oudere tandartsen (55 jaar en ouder) voelen zich belemmerd vanwege de administratieve lastendruk en de eisen en regels die worden gesteld. Dit blijkt uit een inventarisatie onder 348 tandartsen door arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir.

Bijna een op drie tandartsen heeft een verhoogd stressniveau
Een derde van de tandartsen heeft een hoog of verhoogd stressniveau. Arthur van der Wal, directeur van Movir: ‘Opvallend is dat jonge mannelijke tandartsen onder de 35 jaar vaker een hoger stressniveau hebben dan hun vrouwelijke collega’s uit dezelfde leeftijdsgroep. Vanaf 35 jaar zien we juist dat het stressniveau bij vrouwelijke tandartsen hoger is.’ Het stressniveau bij tandartsen die al eens eerder zijn uitgevallen ligt beduidend hoger (41%) dan bij tandartsen die nog nooit een burn-out hebben gehad (27%).

Optimale samenwerking met collega's
Weinig tandartsen ervaren spanningen in de samenwerking met collega’s. Tandartsen oefenen hun beroep over het algemeen met plezier uit. ‘Met name het kunnen inzetten van de persoonlijke kwaliteiten en het toepassen van een eigen werkstijl wordt als erg positief ervaren’, aldus Van der Wal. Eventuele problemen op het werk worden met de partner, familie en vrienden besproken. Eén op de vijf tandartsen bespreekt werkgerelateerde problemen niet en werkt gewoon harder door.

Hoe ouder, hoe meer uren
Het gemiddeld aantal uren dat een tandarts werkt neemt toe naarmate hij of zij ouder wordt. Een op de drie tandartsen van 45-54 jaar geeft aan gemiddeld meer dan 50 uur per week te werken. Dat is aanzienlijk meer dan bij alle andere leeftijdsgroepen. Tandartsen in deze leeftijdscategorie zijn vaak een eigen praktijk gestart en lopen ook tegen eisen en regelgeving aan, zoals zorgverzekeraars, BIG herregistratie, de inspectie en de NZa. De administratieve lastendruk neemt toe en dit zorgt voor druk. Van der Wal: Wij kunnen de werkdruk niet wegnemen, maar willen wel arbeidsgeschiktheid bevorderen en zorgen dat knelpunten bespreekbaar worden. Onze verzekerden kunnen hiervoor kosteloos en anoniem terecht bij coaching van Elestia.’


Gerelateerde artikelen