12
juni
2018
|
08:35
Europe/Amsterdam

Aov Movir toegankelijker voor zelfstandig ondernemers

Verbeterde voorwaarden tegen aantrekkelijker tarief

Met de overname van Delta Lloyd door NN Group/Nationale-Nederlanden voert Movir alle individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van Delta Lloyd uit. De kennis en kunde van Delta Lloyd en Movir is gecombineerd in de verbeterde Soepel&Zeker AOV, de aov gericht op zelfstandig ondernemers. Huidige verzekerden gaan ook profiteren van de verbeterde voorwaarden en de premieverlaging.

Beter iets dan niets geregeld
Voor zelfstandig ondernemers die minder geld te besteden hebben is het minimale te verzekeren bedrag verlaagd van € 12.000,- naar € 2.500,- per jaar. Daarnaast zijn de keuzemogelijkheden uitgebreid, waaronder de toevoeging van extra uitkeringsdrempels. Tom Baken, manager Marketing & Sales van Movir: ‘Door de verbeteringen kunnen zelfstandig ondernemers bij Movir hun arbeidsongeschiktheidsrisico uitgebreid, maar ook minder uitgebreid afdekken. Recentelijk hebben wij de eindleeftijd aangepast naar 68 jaar, beter passend bij de stijgende AOW-leeftijd. Voor zelfstandigen die geen behoefte hebben aan een langlopende aov, hebben we nu ook kortlopende dekkingen (van 2, 3, 4 of 5 jaar) toegevoegd. Wij verwijzen altijd door naar een onafhankelijk financieel adviseur. Deze kan het arbeidsongeschiktheidsrisico goed in kaart brengen en een offerte uitbrengen.’

Aansluiting op broodfonds
Met de toevoeging van een eigenrisicotermijn van 720 dagen sluit de Soepel&Zeker AOV beter aan op broodfondsen. Ondernemers kunnen zo na twee jaar volgens de voorwaarden terugvallen op de financiële zekerheid van een aov, naast een re-integratieteam dat bij arbeidsongschiktheid helpt bij het terugkeren in het eigen beroep.

Breder distributiekanaal
Met de administratie van de individuele aov-portefeuille van Delta Lloyd is het aantal financieel adviseurs met een aanstelling bij Movir uitgebreid. Speciaal voor deze adviseurs organiseert Movir op 12 april van 12.00 tot 13.00 uur een webinar. Baken: ‘Dan geven we uitleg over de werkwijze van Movir, ons productaanbod en de manier waarop Movir arbeidsgeschiktheid wil bevorderen.’

Manifest en campagne ‘Iedereen wil beter worden, toch?’
‘Naast het bieden van financiële zekerheid, willen we ook arbeidsgeschiktheid bevorderen. Om dit samen met het verbeterde product onder de aandacht te brengen, hebben we alle samenwerkende adviseurs een appel gestuurd met een manifest’, aldus Baken.


Gerelateerde artikelen: