Missie en visie

Dé aov-specialist met een andere kijk op arbeidsongeschiktheid

Voor ons is een aov veel meer dan het uitkeren van geld. Onze missie is duurzame arbeidsgéschiktheid bevorderen. Wij zijn van mening dat u graag wil werken en daarmee een goed leven wil opbouwen. De dienstverlening van Movir is er daarom op gericht dat u dat verantwoord en duurzaam kunt doen door onze op het individu gerichte preventie. En wanneer werken niet meer lukt, dan bieden wij naast financiële zekerheid onze persoonlijke re-integratie dienstverlening.

Onze werkwijze is terug te vinden in onze kernwaarden:

  • persoonlijk
  • betrokken
  • oplossingsgericht

Daarmee onderscheiden we ons van andere verzekeraars. Wij zijn enorm trots dat onafhankelijke adviseurs ons al zes keer hebben uitgeroepen tot ‘Beste Inkomensverzekeraar’.