Vooroordelen over aov

‘Ik word toch niet arbeidsongeschikt.’

Tweederde van de zzp’ers loopt het risico op financiële tegenslagen doordat zij arbeidsongeschiktheid niet hebben afgedekt. 58% van de zzp’ers heeft geen of een beperkte aov gesloten omdat de ‘aov te duur is’. Dit blijkt uit onderzoek van Wijzer in geldzaken. Een ander veelgehoorde reden om geen aov te sluiten is ‘ik word toch niet ziek’. Zijn deze redenen gebaseerd op feiten of vooroordelen?

‘Re-integratie is niet te beïnvloeden…’

Iedereen loopt het risico arbeidsongeschikt te raken. Door ziekte of ongeval. De kans op arbeidsongeschiktheid is bij de ene persoon groter dan bij de andere. Bijvoorbeeld door uw levenswijze, het uitoefenen van bepaalde sporten of extra risico’s in uw vakgebied. Bij hoogopgeleide medisch en zakelijk professionals is dit de top 3 arbeidsongeschiktheidsoorzaken:

  • Psychische problematiek (Gemiddelde duur arbeidsongeschiktheid: 2 jaar)
  • Ongevallen (Gemiddelde duur arbeidsongeschiktheid: 9 maanden)
  • Hart-en vaatziekten (Gemiddelde duur arbeidsongeschiktheid: 2 jaar)

Liesbeth Wijnvoord, medisch adviseur bij Movir: “Als je arbeidsongeschikt raakt is het prettig als je de energie kan steken in herstel in plaats van financiën. Daarnaast is deskundige begeleiding in een vroeg stadium van essentieel belang bij re-integratie. Een goede begeleiding maakt namelijk het verschil tussen langdurig arbeidsongeschikt zijn en op een verantwoorde manier de zaak draaiende houden. Bij psychische aandoeningen is het bovendien heel belangrijk om met goede hulp de problemen aan te pakken. Mensen die midden in een burn-out zitten, zien namelijk geen kansen.”

‘Alle aov’s zijn hetzelfde’

Veel verzekeraars bieden arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. Deze verzekeringen verschillen veelal van voorwaarden. Dat zorgt voor een grote variëteit in het aanbod.

Aspecten van de verzekering die invloed hebben op de voorwaarden zijn:

  • EigenrisicotermijnHet aantal dagen waarover u bij arbeidsongeschiktheid nog geen uitkering ontvangt. Hoe langer uw eigenrisicotermijn, hoe lager uw premie. : na hoeveel maanden ontvangt u een uitkering?
  • EindleeftijdDe leeftijd tot wanneer u zich verzekert. Meestal sluit deze leeftijd aan op uw pensioenleeftijd. Hoe hoger uw eindleeftijd, hoe hoger uw premie. : tot welke leeftijd bent u verzekerd en ontvangt u een uitkering?
  • Uitsluitingen: zijn alle of een beperkt aantal oorzaken van arbeidsongeschiktheid verzekerd?
  • Arbeidsongeschiktheidscriterium: wat is de basis voor het beoordelen van arbeidsongeschiktheid? Bijvoorbeeld op basis van het uitgeoefende beroep of passende arbeidArbeid die gelet op opleiding en ervaring in redelijkheid van de arbeidsongeschikte kan worden verlangd. Hieronder valt dus (veel) meer dan alleen het eigen beroep (beroepscriterium). Movir hanteert uitsluitend het beroepscriterium. . Betreft de periodieke uitkering een vast overeengekomen bedrag of wordt deze gebaseerd op uw inkomensverlies?
  • Correctiebepaling: wordt de uitkering al dan niet gekort op uw inkomsten uit andere bronnen?

Deze aspecten beïnvloeden het recht op uitkering en de hoogte van de uitkering. Door combinaties kunnen er grote verschillen in recht op uitkering ontstaan. Maar ook in de premie die u voor de aov betaalt.

‘Ik heb geen aov nodig!’

Hebt u geen aov gesloten? Dan krijgt u te maken met de Wet werk en bijstand (WWB). Het uitgangspunt van deze wet is dat iedereen zoveel mogelijk in zijn eigen onderhoud moet voorzien. Bij de vaststelling van het recht op een WWB-uitkering wordt daarom allereerst gekeken of u zelf nog geld of inkomen hebt om van te leven. Bijvoorbeeld of uw gezinsleden inkomsten hebben, maar ook of u beschikt over eigen vermogen. Onder eigen vermogen valt niet alleen spaargeld, maar bijvoorbeeld ook uw auto, huis en inboedel. Afhankelijk van uw bedrijfsvorm kunnen ook bedrijfsonderdelen meetellen, zoals de auto van de zaak en de inrichting van het pand.

‘Een aov is duur’

‘Duur’ is een relatief begrip. Zeker bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Betaalbaar en passend bij úw persoonlijke situatie is waar het om gaat.