Deze mensen hielpen we al eerder

 • Advocaat

  38 jaar

  Zoekt ondersteuning om zijn werk beter te organiseren. Na een coachingstraject ziet hij veel verbetering en weet zijn tijd optimaal te benutten.

 • Notaris

  49 jaar

  Kampt met burn-out klachten ondermeer last met grenzen stellen en werk loslaten. Na begeleiding in het sturen van werkprocessen en timemanagement kan hij zijn werkzaamheden beter managen. Hierdoor ervaart hij minder stress en stressfactoren.

 • Accountant

  46 jaar

  Meldde zich met rugklachten. Movir heeft verzekerde doorverwezen naar een ergonoom. Door ergonomische aanpassingen konden we arbeidsongeschiktheid voorkomen.

 • Medisch specialist

  51 jaar

  Zit aantal weken in het gips met botbreuk. Ze wil zich niet arbeidsongeschikt melden, maar heeft een probleem om op haar werk te komen. Movir vergoedt een aantal weken de kosten van een taxi waardoor verzekerde toch kan doorwerken.

 • Huisarts

  37 jaar

  Meldt zich met klachten van overbelasting. Movir heeft haar doorverwezen naar een psycholoog. Na een aantal sessies geeft de verzekerde aan veel baat te hebben bij de gesprekken met de psycholoog. De dreigende uitval is hiermee voorkomen.

 • Tandarts

  53 jaar

  Ervaart dagelijks last van zijn schouders. Na overleg heeft Movir een ergonoom ingezet om de werkhouding en –omgeving te inventariseren. Resultaat, ergonomisch advies waardoor de tandarts zijn dagelijkse werkzaamheden minder belastend kan voortzetten.

 • IT-specialist

  41 jaar

  Blijft vermoeid na een hartinfarct. Werkt wel fulltime en is bezig met de opbouw van zijn conditie. Hij krijgt begeleiding om een goede balans op te bouwen. Waardoor de vermoeidheidsklachten afnemen en zijn conditie verbetert.

 • Makelaar

  46 jaar

  Symptomen van burn-out zoals conflicten en verlies van werkplezier. Een arbeidsdeskundige inventariseerde zijn werkzaamheden en maakte een plan. Resultaat, verzekerde kan werksituatie beter inschatten en heeft veel meer rust en plezier.

 • Interim manager

  42 jaar

  Blijft last houden van klachten na een operatie. Movir verwijst verzekerde door naar een ergotherapeut voor second opinion. Deze vindt de oorzaak en verzekerde is begonnen met de opbouw van de conditie. Resultaat, verzekerde kan werkzaamheden voortzetten.

 • ICT manager

  51 jaar

  Meldt zich met dreigende uitval door samenwerkingsproblemen. Na inventarisatie wordt hij doorverwezen naar een psycholoog. Na gesprekken met de psycholoog wordt een persoonlijk ontwikkelplan opgesteld om beter om te gaan met conflicten.

 • Tandarts

  39 jaar

  Zit vast in een routinematig leven en kan zich nauwelijks ontspannen. Verliest hierdoor grip op zijn praktijk wat stress oplevert. Na overleg met Movir wordt een vergoeding van een cursus mindfullness aangeboden.

 • Interim professional

  32 jaar

  Met wat ondersteuning en coaching van Movir heeft zij de druk van de ketel kunnen halen toen in haar privéleven ineens heel veel op haar af kwam. Hierdoor is voorkomen dat ze overbelast raakte, zo zegt ze zelf.

Ondernemers

Hoe kunt u arbeidsongeschiktheid voorkomen?

Preventie