Arbeidsongeschiktheidsverzekering is geen abc-tje

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is voor de meeste mensen geen dagelijks werk. Bovendien worden verzekeringen gehuld in complex taalgebruik en jargon.

Wij proberen onze communicatie zo helder mogelijk te houden. Maar het is soms toch praktisch om dingen bij de naam te noemen. Daarom hebben we de meest gangbare ‘verzekeringstermen’ van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen op een rijtje gezet.

Als u op het woord gaat staan leest u direct de toelichting. Dat geldt overal waar u deze woorden tegenkomt op deze website.

 • 80%-criteriumU kunt maximaal 80% van uw bruto jaarinkomen verzekeren.
 • BeroepscriteriumBij het vaststellen van arbeidsongeschiktheid en bij re-integratie kijkt Movir uitsluitend naar het door u verzekerde beroep.
 • Contractduur
 • EigenrisicotermijnHet aantal dagen waarover u bij arbeidsongeschiktheid nog geen uitkering ontvangt. Hoe langer uw eigenrisicotermijn, hoe lager uw premie.
 • EindleeftijdDe leeftijd tot wanneer u zich verzekert. Meestal sluit deze leeftijd aan op uw pensioenleeftijd. Hoe hoger uw eindleeftijd, hoe hoger uw premie.
 • Gangbare arbeidAlle algemeen geaccepteerde arbeid waartoe de arbeidsongeschikte gezien zijn beperkingen in staat is. Er wordt geen rekening gehouden met uw opleiding, achtergrond en werkervaring. Movir hanteert uitsluitend het beroepscriterium.
 • IndexatieHet verzekerde dagbedrag jaarlijks laten stijgen met een CBS- of vast indexpercentage. Dit levert een waardevaste uitkering op bij arbeidsongeschiktheid.
 • InkomenscorrectieBij Movir worden inkomsten uit andere bronnen niet meegenomen bij de bepaling van een uitkering. Ook corrigeren wij het daadwerkelijk verdiende inkomen niet op het verzekerde bedrag.
 • Passende arbeidArbeid die gelet op opleiding en ervaring in redelijkheid van de arbeidsongeschikte kan worden verlangd. Hieronder valt dus (veel) meer dan alleen het eigen beroep (beroepscriterium). Movir hanteert uitsluitend het beroepscriterium.
 • UitkeringsdrempelHet minimale percentage vastgestelde arbeidsongeschiktheid waarboven u een uitkering ontvangt. Bij Movir is de minimale uitkeringsdrempel 25%, bij het UWV 35%.
 • Verzekerd bedrag / Verzekerd dagbedragHet bedrag dat u krijgt uitgekeerd wanneer u volledig arbeidsongeschikt bent. Hierop is ook uw premie gebaseerd.