Fraudebeleid

Je ziek melden terwijl je gewoon beter bent, meer werken dan je opgeeft of niet alle informatie verstrekken als je een nieuwe verzekering aanvraagt. Sommige mensen maken misbruik van financiële producten zoals verzekeringen. Movir heeft een beleid dat deze fraude moet tegengaan.

Wat hebt u aan fraudebestrijding?

Hoe meer fraude wij kunnen bestrijden, hoe lager wij de premies kunnen maken. Het bestrijden van verzekeringsfraude is dus niet alleen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar pakt ook nog eens gunstig uit voor u.

Wat is fraude?

Iemand die fraude pleegt, misleidt de financiële dienstverlener. Hiermee wil hij of zij er financieel op vooruit gaan. Een paar voorbeelden:

  • Een verzekerde meldt zich arbeidsongeschikt terwijl hij/zij in werkelijkheid gewoon doorwerkt.
  • Een kandidaat-verzekerde vraagt een verzekering aan, maar verzwijgt dat hij/zij een ernstige ziekte heeft.
  • Iemand vervalst een nota of een factuur.
Wat doet Movir met een fraudegeval?

Movir kan verschillende maatregelen nemen als fraude wordt geconstateerd:

  • We melden het bij de lokale politie, het fraudeloket Verzekeringsbedrijf of bij het Centraal Informatie Systeem (CIS) van de Nederlandse verzekeraars.
  • We keren niet of niet volledig uit. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid dat wij de kosten van een ingesteld onderzoek verhalen en dat wij ten onrechte verstrekte uitkering terugvorderen.
  • We kunnen uw verzekering bij Movir beëindigen.
  • Een registratie bij Movir leidt ook tot een registratie bij moederconcern Nationale-Nederlanden.

Welke maatregelen wij precies nemen, hangt af van de ernst en omvang van het fraudegeval. Om dit te bepalen houden we ons aan het protocol van het Verbond van Verzekeraars. In het protocol staat dat we onder andere rekening moeten houden met vragen als:

  • Hoe groot is de inbreuk van het fraudegeval op maatschappelijke en bedrijfseconomische belangen?
  • Is er sprake van georganiseerde fraude? Zijn er meer fraudeurs in het spel?
  • Is iemand slachtoffer geworden van de fraude?
Juiste en volledige informatie

Fraude is onacceptabel. Niet alleen voor ons als financiële dienstverlener, maar ook voor de overgrote meerderheid van onze klanten. Wij verwachten dan ook van u dat u ons altijd juiste en volledige informatie verschaft als u zich bijvoorbeeld arbeidsongeschikt meldt of een nieuwe verzekering aanvraagt.

Bij wie kunt u een fraudegeval melden?

Voor vragen over fraude of het (anoniem) melden van een fraudegeval kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met:

Movir N.V.
Local Anti-Fraude Officer
telefoonnummer: (030) 607 87 00

Meld Misdaad Anoniem
telefoonnummer: (0800) 7000