Ergonomische tips voor tandartsen

Steeds meer tandartsen hebben klachten aan hun handen en vingers. Volgens deskundigen worden veel van die klachten veroorzaakt door het gebruik van te dunne instrumenten en door verkeerd gebruik van die instrumenten. In Veerkracht van juni 2016 las je de vuistregels van Joseph Wouters voor het juist hanteren van instrumenten. Op deze pagina lees je enkele oplossingen die hij aandraagt.

Veel klachten worden veroorzaakt door hypermobiliteit in de vingergewrichten. Dit komt vooral veel voor bij vrouwelijke tandartsen. Bij een hypermobiliteit ontstaat gemakkelijk een geforceerde greep op het instrument. Daarbij zakt de vinger als het ware door de gewrichten heen. Het kost dan meer kracht om het instrument vast te houden.

De gemodificeerde pengreep
Tandartsen hanteren hun instrumenten het best en het meest precies met de gemodificeerde pengreep. Bij die greep plaats je de toppen van de eerste drie vingers (duim, wijsvinger en middelvinger) in een driepuntscontact rond het instrument. Daarbij staan de vingerkootjes in een gebogen stand. Duim en wijsvinger staan min of meer tegenover elkaar, terwijl de middelvinger dichter bij het werkeinde van het instrument staat.

Voordelen
Voordelen van de gemodificeerde pengreep ten opzichte van de normale pengreep:
1. Minder belasting van de vingers en minder druk op ligamenten en gewrichten
2. Meer kracht
3. Meer stabiliteit
4. Meer beweeglijkheid
5. Beter zicht

Bekijk oefeningen voor het aanleren van de gemodificeerde pengreep.

Tips om uitval te voorkomen:

Gemodificeerde pengreep aanleren:

Je stoel instellen: