Ongevallenverzekering

Vul uw arbeidsongeschiktheidsverzekering aan met een Ongevallenverzekering. Dan hebt u een uitgebalanceerde verzekering!

Aanvullend een éénmalige uitkering

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt u recht op een maandelijks bedrag als u arbeidsongeschikt bent door ziekte of ongeval. Een ongeval kan grote impact hebben op uw leven. Daarom bieden wij ook een Ongevallenverzekering met een éénmalige uitkering aan.

Deze Ongevallenverzekering bestaat uit twee rubrieken:

  • Sluit u rubriek A, dan ontvangen uw nabestaanden éénmalig een bedrag als u overlijdt als gevolg van een ongeval
  • Met rubriek B hebt u recht op een éénmalig bedrag als u blijvend invalide raakt door een ongeval.

Afgestemd op uw beroep

Voor een chirurg die een duim verliest, zijn de consequenties voor het uitoefenen van zijn beroep veel groter dan voor een advocaat. Daarom hebben wij het uitkeringspercentage per beroepscategorie vastgesteld:

  • A. snijdende medici, tandartsen, dierenartsen
  • B. niet-snijdende medici, huisartsen
  • C. fysiotherapeuten en oefentherapeuten, ondernemers met fysieke werkzaamheden
  • D. zakelijk professionals, adviserende medici en apothekers, ondernemers met minder fysieke werkzaamheden

Uitkeringspercentages Ongevallenverzekering Uitkeringspercentages Ongevallenverzekering

De volledige dekking van deze verzekering leest u in de voorwaarden van verzekering

Past deze verzekering in uw situatie of wilt u advies? Raadpleeg uw verzekeringsadviseur of check de website Wijzer in Geldzaken

Zakelijk professional aov

Wilt u meer weten of advies op maat?

Maak een afspraak