De Notarisanalyse

Door een beter inzicht in de ondernemerscapaciteiten en de manier waarop het kantoor functioneert, kan stress en uiteindelijk uitval worden voorkomen. Daarom heeft Athenos adviesgroep in samenwerking met Movir een online analyse-instrument ontwikkeld voor notarissen: de Notarisanalyse.

Adviesgesprek & uitgebreide rapportage

Na het maken van de Notarisanalyse ontvangt u per e-mail een beknopt rapport van uw resultaten. U kunt vervolgens een face-to-face-gesprek met een bedrijfskundig adviseur van Athenos adviesgroep aanvragen. U ontvangt dan ook een uitgebreid rapport met resultaten, toelichtingen, conclusies en adviezen. Voor Movir verzekerden is dit gesprek en het uitgebreide rapport kosteloos.

Er wordt niet door Athenos adviesgroep met Movir over de inhoud van de individuele rapportages gecommuniceerd.

Contact

U kunt een afspraak maken met de bedrijfskundig adviseur van Athenos adviesgroep via het contactformulier op athenosadviesgroep.nl of via telefoonnummer 050 82 00 305.

Ervaart u problemen met het inloggen? Neemt u dan contact op met Athenos adviesgroep via telefoonnummer 050 82 00 305.