Arbeidsongeschiktheidsverzekering aanvragen

Wilt u een arbeidsongeschiktheidsverzekering van Movir sluiten? Dan hebt u vast vragen als Hoe ben ik zo snel mogelijk verzekerd? Wat kan ik van Movir verwachten? Wat verwacht Movir van mij?

In dit stappenplan leggen we het acceptatieproces uit. In sommige gevallen kan het proces anders lopen. Raadpleeg daarom altijd uw adviseur.

1. Oriënteren en advies inwinnen bij een onafhankelijk adviseur

Arbeidsongeschiktheid is een groot financieel risico. Soms gaat het om duizenden euro’s, maar soms ook om miljoenen. Deskundig en onafhankelijk advies bij uw keuze voor een aov is dan ook onmisbaar. Een aov aanvragen doet u daarom via onafhankelijke financieel adviseurs. Movir adviseert niet.

2. Invullen en opsturen aanmeldingsformulieren

U vraagt de verzekering aan door het aanmeldings-/wijzigingsformulier en de gezondheidsverklaring volledig in te vullen, te ondertekenen en op te sturen naar Movir resp. de medisch adviseur (antwoordnummer 2414, 3430 VB Nieuwegein). Zodra wij deze formulieren hebben ontvangen, kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen.

Het is belangrijk dat u alle vragen juist en volledig beantwoordt. U hebt namelijk een mededelingsplicht. Doet u dat niet, dan kan uw recht op uitkering worden beperkt of komen te vervallen. Movir kan in het uiterste geval zelfs de verzekering opzeggen.

Goed om te weten!
Bij het invullen van de gezondheidsverklaring kunt u gebruikmaken van tele-acceptatie. Dit helpt u om beter, sneller en gemakkelijker uw gezondheidsverklaring in te vullen. Kijk voor meer informatie over deze service op movir.nl/tele-acceptatie.

3. Informatie van uw behandelaar of keuring

Afhankelijk van uw antwoorden op de gezondheidsverklaring en de aangevraagde verzekering kan aanvullende informatie of een gerichte keuring nodig zijn.

  • Bent u voor een klacht, aandoening of ziekte bij een arts of therapeut onder behandeling (geweest)? Dan wil het team Medisch Advies soms informatie bij uw behandelaar opvragen om uw risico op arbeidsongeschiktheid vast te kunnen stellen. Dat kan alleen met uw toestemming.
  • Is een gerichte keuring nodig? Deze wordt uitgevoerd door een onafhankelijke keuringsinstantie bij u in de buurt. Bent u tot één jaar geleden gekeurd voor een andere maatschappij, dan kan het rapport van die keuring soms volstaan. Eventueel aangevuld met een korte, gerichte keuring. Wij adviseren u dan contact met ons op te nemen.

4. Soms is er sprake van een verhoogd risico

Na ontvangst van de aanvullende informatie beoordeelt het team Medisch Advies van Movir uw risico op arbeidsgeschiktheid. In de meeste gevallen luidt het advies om de aangevraagde verzekering op normale voorwaarden aan te bieden. Is er sprake van een verhoogd risico, dan kan het team Medisch Advies de verzekering tegen beperkende voorwaarden voorstellen. Het kan gaan om een uitsluiting, een premietoeslag of een combinatie hiervan. Ook kan het team adviseren om de aanvraag af te wijzen.

5. U ontvangt het advies van het team Medisch Advies als eerste

Het team Medisch Advies stelt u als eerste op de hoogte van zijn advies aan Movir. U kunt vragen het advies niet uit te brengen. Het spreekt voor zich dat er dan geen verzekering mogelijk is.

6. Movir neemt een besluit

Op basis van de niet-medische aspecten en het advies van het team Medisch Advies beoordeelt Movir of u de aangevraagde verzekering kunt afsluiten. De verzekering komt tot stand als u de polis van Movir of uw financieel adviseur ontvangt. Wijzigt uw gezondheidssituatie voordat de verzekering tot stand komt? Geeft u dit dan door aan het team Medisch Advies. Uw gewijzigde situatie kan namelijk nog van invloed zijn op zijn advies.

7. Als het niet lukt om de verzekering af te sluiten

Uw adviseur kan u helpen bij het zoeken naar alternatieven om uw inkomen veilig te stellen in geval van arbeidsongeschiktheid.


Download de brochure

'Hoe sluit u onze aov?’

Zakelijk professional aov

Wilt u meer weten of advies op maat?

Maak een afspraak