Aanvangskorting

Als zelfstandig gevestigde medisch of zakelijk professionals ontvangt u direct bij het afsluiten van de verzekering een aanvangskorting. De hoogte en duur van deze korting is afhankelijk van de gekozen contractduur:

Kiest u voor een aov met een 5-jaarscontract? Dan ontvangt u drie jaar lang premiekorting:

  • jaar 1: 25%
  • jaar 2: 15%
  • jaar 3: 10%

Kiest u voor een aov met een 1-jaarscontract? Dan ontvangt u een jaar premiekorting:
  • jaar 1: 25%

Sluit u de aov voor 1 juli, dan geldt de aanvangskorting van het eerste kalenderjaar tot en met 31 december van dat jaar. Voor verzekeringen gesloten op of na 1 juli geldt de korting van het eerste kalenderjaar ook in het daaropvolgende kalenderjaar. De volgende kortingspercentages schuiven dan een jaar door. De aanvangskorting is niet van toepassing op de Ongevallenverzekering en tijdens de overbruggingsregeling. U hebt één keer recht op aanvangskorting.