Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor professionals in loondienst

Als u medisch of zakelijk professional in loondienst bent, denkt u wellicht dat u geen individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig hebt. U bent immers verzekerd via uw werkgever. Maar met een bovengemiddeld inkomen, loopt u toch substantiële financiële risico’s. Daarom kan een arbeidsongeschiktheidsverzekering ook verstandig zijn als u werknemer bent. De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) dekt namelijk niet uw gehele inkomen.

Op deze pagina leggen we de werking van de WIA uit.

De WIA bestaat uit twee onderdelen:

Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)

De WGA kent in de eerste fase een loongerelateerde uitkering. Deze uitkering bedraagt 70% van het verschil tussen het laatstverdiende loon (gemaximeerd) en het loon dat u als arbeidsongeschikte werknemer nog verdient. Hoe langer u hebt gewerkt, hoe langer de duur van de uitkering. Aansluitend hebt u recht op een loonaanvullingsuitkering of een vervolguitkering. Benut u uw resterende verdiencapaciteit De werkzaamheden die u bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid volgens het UWV nog kunt doen (ook werkzaamheden die niets met uw beroep te maken hebben). voor ten minste 50%, dan bedraagt deze uitkering 70% van het verschil tussen het laatstverdiende gemaximeerde loon Een door de overheid vastgesteld bedrag waarover u maximaal een WIA-uitkering kunt ontvangen. U ontvangt geen uitkering over het inkomen boven dit gemaximeerde loon (in 2019 is dat € 55.927,08). en de resterende verdiencapaciteit. Benut u minder dan 50% van uw resterende verdiencapaciteit, dan is de vervolguitkering gebaseerd op het wettelijke minimumloon en uw mate van arbeidsongeschiktheid.

Regeling Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA)

De IVA biedt een uitkering van 75% van het laatstverdiende gemaximeerde loon Een door de overheid vastgesteld bedrag waarover u maximaal een WIA-uitkering kunt ontvangen. U ontvangt geen uitkering over het inkomen boven dit gemaximeerde loon (in 2019 is dat € 55.927,08). als u niet meer kunt werken en geen kans op herstel hebt.

U ziet, de WIA biedt geen zekerheid over het aanvullen van uw inkomen als u arbeidsongeschikt wordt. Uw uitkering is van veel factoren afhankelijk. Om uw inkomensstandaard op peil te houden, is een goede aanvullende verzekering van groot belang, ook als u in loondienst bent. Movir biedt deze arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers, met alle comfort die ook zelfstandige verzekerden krijgen.

Aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen:

Wilt u liever eerst een premieberekening, bel 030 607 87 00Zakelijk professional aov

Wilt u meer weten of advies op maat?

Maak een afspraak

Uw aov aanvragen


Een verzekering aanvragen doet u niet dagelijks.

Wat komt er allemaal kijken bij de aanvraag van een aov?

U leest hier alle stappen in het proces.

Naar het stappenplan